KIRSAL KALKINMA MAKİNA EKİPMAN DESTEĞİ MÜRACAATLARI

Kaymakam Bekir Dınkırcı, 26 Haziran 2013 Çarşamba günü Resmi Gazetede yayınlanan Kırsal Kalkınma Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği hakkında açıklama yap

Dınkırcı yaptığı açıklamada, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğinin amacının tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katkı vererek uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak olduğunu ifade ederek.
Program kapsamında;
a) Anıza doğrudan ekim makinesi,
b) Arıcılık makine ve ekipmanı,
c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
ç) Balya makinesi,
d) Biçerbağlar,
e) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer,
f) Canlı balık nakil tankı,
g) Çayır biçme makinesi,
ğ) Çeltik fide dikim makinesi,
h) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
ı) Dal parçalama makinesi,
i) Diskli tırmık,
j) El traktörü,
k) Fındık toplama makinesi,
l) File sisteminin kurulması
m) Güneş kolektörü,
n) Mibzer,
o) Motorlu tırpan,
ö) Pamuk toplama makinesi,
p) Pancar söküm makinesi,
r) Patates söküm makinesi,
s) Pülverizatör,
ş) Sap parçalama makinesi,
t) Sap toplamalı saman makinesi,
u) Silaj makinesi,
ü) Sıra arası çapa makinesi
v) Su ürünlerinde buzlama makinesi,
y) Su ürünleri için kuluçka dolabı,
z) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
aa) Tambur filtre,
bb) Taş toplama makinesi,
cc) Toprak frezesi,
çç) Yem hazırlama makinesi,
dd) Zeytin hasat makinesi.
Tebliği kapsamında otuz dört farklı tarım makinesi destekleme kapsamına alındığını,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100.000 TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler, kolektif, limitet ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvuruda bulanabileceklerini belirtti.

Dınkırcı, başvuruların 22 Temmuz 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar kabul edileceğini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen bu desteklemelerin çiftçilerimiz tarafından iyi takip edilmesi gerektiğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir