SON DAKİKA

Keşan Haber
Keşan Gardenya Çiçekçilik

KADIN PEYGAMBERLER KİTABI

KADIN PEYGAMBERLER KİTABI
Bu haber 15 Ocak 2021 - 20:06 'de eklendi ve 151 kez görüntülendi.

Dînler tarihi araştırmacısı İbrahim Sediyani’nin 3 ciltlik ve 1019 sayfalık “Kadın
Peygamberler” kitabı yayınlandı. Büyük emek harcanarak tamamlanan eser, Nefel Yayınları
arasında çıktı. Eser, “Kadın Peygamberler” konusunda, 3300 yıllık semavî dînler tarihindeki
en geniş çalışma olup, aynı zamanda 1500 yıllık İslam tarihindeki ilk çalışma özelliğine
sahip.
İbrahim Sediyani’nin yazdığı ve Nefel Yayınları’nın yayınladığı “Kadın
Peygamberler” kitabının mizanpajını ve kapak tasarımını Mahsum Tunç yaptı. Kitabın
ISBN numarası 978-605-06673-5-6.
“Adını Arayan Coğrafya” adlı araştırma kitabı, “Gülistan” adlı şiir kitabı, “Guldexwîn”
adlı çocuk kitabı, “Bütün Yönleriyle Şeyh Said Kıyamı” (2 cilt) adlı araştırma kitabı,
“Sözlerim Var Sevgiye Dair” adlı deneme kitabı, “Siyah Devrim” adlı düşünce kitabı,
“Aydın Duruşu ve Erdemli Olmak” adlı düşünce kitabı ve “Frizya ve Günümüzde
Frizler” adlı araştırma kitabı bulunan İbrahim Sediyani’nin, “Kadın Peygamberler”,
dokuzuncu kitabı olarak sevenleriyle buluşuyor.
* * *
YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ
Dîn, felsefe, inanç ve düşünce, tarih, arkeoloji, ilmî çalışmaların ve entelektüel çabanın
hem en kadim hem de en derinlikli alanıdır ve bu yüzden yeteri bir birikim ve uzmanlık,
sofistike bir bakış açısı ister. Bu da yıllara dayalı bir emek ve yoğunlaşma, her türlü önyargı
ve şartlanmışlıktan arındırılmış berrak bir zihin ve aydınlanma ile mümkündür.
İnsankızının/oğlunun bilim ve medeniyet tarihi boyunca inanç ve düşünce bağlamında
bizleri ileriye taşıyan, daha uygar ve daha aydın bir toplum / dünya yaratılmasına katkıda
bulunan eserler pek çoktur. Bugün ulaştığımız çağdaş uygarlık seviyesini, dîn, felsefe, inanç
ve düşünce, tarih ve arkeoloji alanında ortaya konmuş bu ilmî çalışmalara borçluyuz.
Ancak bazı ilmî çalışmalar vardır ki, onlar yalnızca insankızını/oğlunu bilim ve medeniyet
alanında ileri taşımakla, daha uygar ve daha aydın bir toplum / dünya yaratılmasına katkıda
bulunmakla kalmaz, aynı zamanda kemikleşmiş ve kök salmış binlerce yıllık tabuları da
yıkarlar.
Elinizdeki bu kitap, işte bu binlerce yıllık tabuları yıkan, kemikleşmiş ve kök salmış
bağnazlığı ve ataerkil / erkekegemen zihniyeti yerle yeksan eden müstesna bir eserdir.
Dînler tarihi araştırmacısı ve Müslüman bir ilim adamı olan İbrahim Sediyani, birbuçuk
yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan “Kadın Peygamberler” adlı bu 3 ciltlik eserinde, klasik
resmî İslam anlayışının empoze ettiği ve bugün birbuçuk milyarlık Müslüman dünyasında ne
yazık ki bu şekilde yer etmiş “Kadından peygamber olmaz”, “Kadın peygamberler yoktur”,
“Peygamberlerin hepsi erkektir” anlayışını yerle bir etmekte, ilmî ve dînî delilleriyle
çürütmekte ve hem kutsal kitaplar (Tevrat, İncil, Kur’ân) hem de semavî dinlerin (Musevîlik,
Hristiyanlık, İslam) dînî metinleri ışığında kadın peygamberlerin varlığını hiçbir tartışmaya
mahal bırakmayacak biçimde kesin olarak ispat etmektedir.
Sediyani’ye göre, “İslam dünyasının bugünkü geri kalmışlıktan kurtulması ve yeniden
canlanması için en başta gerekli olan şey, aydınlanmadır. Aydınlanma için de en başta
öğrenmesi gereken şey, kadına saygıdır. İnsan denen canlı türünün bu dünyada sahip
olabileceği en yüksek makam olan ‘peygamberlik’ makamına kadınları da layık görmek,
İslam dünyasında kadınlara yönelik menfi tavırların, kadını ‘düşük insan’ veya ‘yarım
akıllı’ gören bağnaz zihniyetin, kadınlara yönelik negatif ayrımcılığın, kadına yönelik
şiddet ve baskının önünü kesecektir.”
Elinizdeki bu kitapta, Allah tarafından toplumları doğru yola iletmek, insanlara hakkı,
adaleti, erdemi ve tevhîdi öğretmek için gönderilmiş kadın peygamberleri, onların
hayatlarını, biyografilerini ve verdikleri mücadeleleri oldukça geniş ve ayrıntılı bir biçimde
okuyacaksınız.
Bu eser dört açıdan kendine özgüdür ve dînler / peygamberler konusundaki diğer tüm
çalışmalardan farklılık arzetmektedir:
1 – Peygamberler konusu, peygamberlerin yaşamları ve mücadeleleri, hem tüm dînler
(Musevîlik, Hristiyanlık, İslam, Zerdüştîlik, Ézidîlik, Maniheizm, Hinduizm, Budizm,
Şintoizm) ve tüm kutsal kitaplar ve metinler (Avesta, Tevrat, Talmud, Midraşlar, İncil,
Kur’ân, Hadisler, İkan, Tibet Ölüler Kitabı), hem tüm antik eserler (Sümer Yazıtları,
Mısır Hiyeroglif Yazıtları, Amarna Mektupları, Ölüdeniz Parşömenleri ve Sümer,
Babil, Med, Mitanni, Hitit ve Eski Mısır yazıtları), hem de bilimsel eserler (Arkeoloji,
nesnel Tarih), bütün bu kaynakların hepsi ışığında araştırılıp kaleme alınmıştır. Böyle bir
çalışma daha önce hiç olmamıştır ve bu yönüyle elinizdeki bu çalışma müstesna bir özelliğe
sahiptir.
2 – Elinizdeki bu kitap, “Kadın Peygamberler” konusunda, 3300 yıllık Musevîlik
tarihindeki ve 2000 yıllık Hristiyanlık tarihindeki EN GENİŞ ÇALIŞMA olup, aynı zamanda
1500 yıllık İslam tarihindeki İLK ÇALIŞMA’dır. Kadın peygamberler konusunda 1500 yıllık
İslam tarihi boyunca pekçok İslam âlimi ve Müslüman bilgin kelam etmiş, konuyla ilgili bir
şeyler yazmışlardır. Ancak bu kıymetli ilim adamları, konuyla ilgili bağımsız ve derli toplu
bir eser ortaya koymamışlar, sadece genel dînî konularda kaleme aldıkları ve
peygamberlerden bahsettikleri eserlerinde bu konuyla ilgili de bir bölüm açmış, kadın
peygamberlerden bahsetmişlerdir. Ancak bağımsız, derli toplu bir disiplin içinde ortaya
konmuş bir eser, İslam dünyasında yoktur, hiç olmamıştır. Bu açıdan elinizdeki bu eser, İslam
dünyasında bir İLK’tir.
3 – Peygamberler konusu, peygamberlerin yaşamları ve mücadeleleri, ister Musevî ve
Hristiyan âlimleri ve tarihçileri tarafından yazılanlar olsun, ister Müslüman âlimleri ve
tarihçileri tarafından, mutlaka dînî bir amaç güdülerek, hitap ettikleri topluma dînlerini
öğretmek ve toplumun da bu peygamberleri örnek alması, dîni doğru bir biçimde yaşamaları
amacıyla yazılmış / anlatılmıştır. Bu çalışmada ise dînî herhangi bir amaç güdülmemiştir,
tamamen nesnel ve bilimsel bir yapıt ortaya koyma arzusu ve hedefi güdülerek
gerçekleştirilmiş bir çalışmadır.
4 – Peygamberler konusu, peygamberlerin yaşamları ve mücadeleleri, her üç semavî dîne
mensup toplumlar arasında da binlerce yıldır hep “erkek gözüyle” ve “erkek bakış açısıyla”
yazılmış, anlatılmıştır. Bu çalışmada ise, peygamberler konusu, peygamberlerin yaşamları ve
mücadeleleri, “kadın gözüyle” ve “kadın bakış açısıyla” anlatılmıştır. Her ne kadar
elinizdeki bu kitabın yazarı bir erkek ise de, yine de bu çalışma, “Dîn ve Peygamberler”
konusunun feminal bakış açısıyla kaleme alınıp işlendiği bir çalışma olmuştur.
Eserin müellifi İbrahim Sediyani’ye göre, “Kadınlar ve kadın haklarına destek veren
erkekler, dînler tarihini ataerkil ve erkekegemen zihniyetten arındırmalı, bize geçmişten
miras kalan bu birikim ve tarihi anaerkil ve feminal bakış açısıyla yeniden yazmalıdırlar.
Okuduğunuz bu çalışmanın ve hiçbir yorgunluk belirtisi göstermeden tüm zamanımızı
harcayarak ortaya koyduğumuz bu çabamızın gayesi de budur. Kadınların aşağılandığı ve
öteleştirildiği bir mirastan insanlık ve uygarlık adına hayırlı bir gelecek inşâ edilemez.
İnsanlık umdelerinin yücelmesi, yeryüzünde erdemli ve hakkaniyetli bir yaşamın yeşermesi
ve uygarlık seviyesinin yükselmesi, ancak kadına verilen değer, kadının yüceltilmesi ve
hakkettiği konuma yükseltilmesi ile mümkündür.”
Kitap, ele aldığı konunun hakkını ziyadesiyle vermekte, binlerce kaynak taranarak ve
yoğun bir emek harcanarak tamamlanan bu kitapta verilen her bilgi, aktarılan her olgu,
kaynakları ve delilleriyle birlikte sunulmaktadır.
Nefel Yayınları olarak binlerce yıllık tabuları yıkacak bu güzide eseri basmaktan kıvanç
duyuyoruz

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA