SON DAKİKA

Keşan Haber
Keşan Gardenya Çiçekçilik

Hava kirliliği ve sağlığa etkileri

Hava kirliliği ve sağlığa etkileri
Bu haber 25 Aralık 2015 - 15:02 'de eklendi ve 186 kez görüntülendi.

Birinci olmak her zaman iyi midir?

Okulda,sporda yarışmalarda  birinci olmak tabiki harika

Peki yapılan ölçümlere göre Türkiye’nin EN KİRLİ HAVA’sında ilk sırada olmak

KEŞAN HAVA KİRLİLİĞİNDE TÜRKİYE’de İLK SIRADA

Soluduğumuz hava kalitesi sağlığımıza doğrudan etkisi olduğu herkesçe ve çağlardan beri bilinmektedir. Normal olarak havanın %78,084’ü Azot , % 20,946 Oksijen , %0,934 Argon , %0,035 Karbondioksit  oluşturmaktadır. Geriye kalan % 0,001’i Neon , Metan , Helium , Hidrojen  ve Kripton ’dan meydana gelmektedir. Ayrıca Atmosfer kütlesinin yaklaşık %0,25’i su buharıdır.

Dolaysıyla insan sağlığını veya çevresel dengeleri bozacak şekilde havanın birleşiminin değişmesine ya da havada bulunmaması gereken maddelerin havaya karışmasına hava kirliliği denilir.

Hava kirliliği, nüfusun artması, kentlerin büyümesi, endüstrinin gelişmesiyle artan oranda ve değişen içerikte etkilerini sürdürmektedir. Lokal bir kaynaktan salınan hava kirleticiler yerel etkiler gösterirken, kent merkezlerinde enerji tüketimi, fosil yakıt yanması, motorlu taşıtların artmasıyla hava kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır.      Bölgesel taşınımlar, asit depolanması, artan sera gazları, troposferik ozon üretimi bugün hava kirliliğinin küresel boyutlara ulaşan etkilerini ortaya koymaktadır. Trafik, ulaşım, endüstri ve ısınmadan kaynaklanan kirleticiler hava kirliliğinin başlıcalarıdır. Hava kirleticilerinin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin zaman, mekan, etki süresi, konsantrasyon ve diğer karakteristiklerine bağlı olduğu bilinmektedir.

Hava kirliliği bir yandan kalp ve akciğer hastalıklarına bağlı ölüm oranını artırırken, diğer yandan bu hastalıklara bağlı hastane başvurularını artırmaktadır. Bundan başka, hava kirliliği özellikle çocukların akciğer gelişimini olumsuz etkilemekte ve kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde astım ve  KOAH gibi kronik hava yolu hastalıkların görülme sıklığını  artırmaktadır.

Hava kirliliğinin olumsuz etkileri, bir alıcı ortama ulaşması, temasta bulunması ve maruziyetin meydana gelmesi ile anlaşılabilmektedir. Bu durumda hava kirliliği etkilerinin anlaşılması için aşağıdaki özelliklerin bilinmesi gerekmektedir.

 Hava Kirleticiler:

  • Karbon monoksit ● Azot dioksit ● Kükürt dioksit ● Ozon ● Partikül madde
  • Kurşun (Pb) olarak sıralanabilir.

Partikül Madde: Havadaki partikül madde insan sağlığını etkileyen en önemli kirleticilerden biridir. Partikül boyutu ile sağlık üzerindeki olumsuz etkisi doğrusal olarak bağlantılıdır. Partikül maddeler civa, kurşun, kadmiyum gibi ağır metaller ile kanserojenik kimyasalları bünyelerinde bulundurabilmekte ve sağlık üzerinde önemli tehdit oluşturabilmektedirler. Bu zehirli ve kanser yapıcı kimyasallar, nemle birleşerek aside dönüşmektedir. Kurum, uçucu kül, benzin ve dizel araç egzoz partikülleri benzol pyrene gibi kanser yapıcı maddeler içerdiğinden bunların uzun süre solunması kansere sebep olmaktadır.

Azot Oksitler: Azot oksitler yüksek sıcaklıklarda oluşan oldukça reaktif gazlardır. Azot oksitlerin pek çok türü renksiz ve kokusuzdur ve suda erimez.. İki önemli kaynağı motorlu taşıtlar ve termik santrallerdir. Diğer endüstri tesisleri, ticari ve evsel ısıtma için yakıt tüketimi diğer NOx kaynakları arasındadır. Özellikle kentsel bölgelerde taşıt sayısındaki artışa bağlı olarak NOx konsantrasyonları da artmaktadır.

Kükürtdioksit: Renksiz, yanmayan ve parlamayan bir gazdır. Her yıl açığa çıkan kükürt oksitlerinin yaklaşık %60’ı kömür yakılmasıyla oluşmaktadır. Özellikle kömürün yakıt olarak kullanıldığı termik santraller SO2 emisyonunun en büyük kaynaklarıdır.Nemde çözülmesi, güneş ışığı ve bazı kimyasalların varlığında sülfirik asit oluşturur. Asit yağmurların oluşmasında önemli katkısı vardır.

Karbonmonoksit: Renksiz, kokusuz bir gazdır ve yakıtlardaki karbon tam olarak yanmadığında oluşur. Başlıca kaynağı içten yanmalı motorlardır (%85-95). Endüstri, odun yakılması ve orman yangınları CO emisyonlarının başlıca kaynaklarıdır

Kurşun: Hava kirliliğine yol açan en önemli metaldir. Kurşunlu benzin kullanan araç motorlarından, sanayi tesislerinden, insektisidlerden, boyalardan, kömür ve çöp yakılmasından kaynaklanır. Kurşun özellikle çocuklarda daha ciddi zehirlenmelere yol açmaktadır. Anemi, zeka geriliği ve davranış problemlerine neden olması yönünden önemlidir.


Hava kirliliğini kaynaklarına göre 3’e ayırabiliriz;


1 – Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği:

Ülkemizde özellikle ısınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanmasi hava kirliliğine yol açmaktadır.

2 – Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği:
Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör oluşturmaktadır.

3 – Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği:
Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevre korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında gelmektedir.

Hava Kirliliğini Önlemek İçin Alınabilecek Tedbirler:

*          Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı,
*
         Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli,
*
         Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli,
*
         Kullanılan sobaların kalite belgeli olmasına dikkat edilmeli,
*
         Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli,
*
         Kalorifer kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı,
*
         Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı,
*
         Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı,
*
         Yeşil alanlar arttırılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirler uygulamaya konulmalı,
*
         Toplu taşım araçları yaygınlaştırılmalı,

Bütün bu etkenlerin yanında; atıkların uygun olmayan tesislerde yakılarak bertaraf edilmesinin önlenmesi, sanayi tesisi yer seçiminin yerleşim alanları dışında ve hakim rüzgarlar dikkate alınarak yapılması, imar planlarında bu alanların çevresinde yapılaşmaların önlenmesi ve araçların egzoz emisyon ölçümlerinin periyodik olarak yapılması sağlanmalı, bununla birlikte; alternatif enerji kullanan motorlu taşıtlar geliştirilmeli ve özendirilmelidir.

Acil önlemler ise

1-Kalorifer yakma saatlerinin düzenlenmesi

2-Şehre  sağlığa uygun olmayan yakıt girişlerinin engellenmesi

3-Kirliliğin yoğun olduğu saatlerde okul ve benzeri kamu kurumlarının tatil edilmesi ve sokağa çıkışların azaltılması olabilir.

Yerel yönetim ve siyasi parti önderlerinin hava kirliliği konusunda birbirlerinin hamlelerini bekleyip gözle görünür bir şey yapmamaları Keşan halkını başta çocuklar olmak üzere zehir solumaya mahkum etmektedir. Siyasi çıkarlar insan sağlığının önüne geçmiştir. ‘Biz olsaydık bu durum böyle olmazdı ‘ anlayışı iflas etmiştir

Önümüzdeki günlerde koruyucu maske takarak şehirde dolaşmaya başlamak kaçınılmaz olacaktır.

DR UĞUR ÖZDAĞLI

ÖZEL KEŞAN HASTANESİ

ÇOCUK HEKİMİ

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA