“Eli, kapısı ve sofrası açık, gözü, beli ve dili bağlı olanlara selam olsun”

Güncel Haberler

Ahilik, bir dayanışmanın yanında halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını, iyi insan olmanın faydalarını esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.

Ahilik teşkilatları; asırlardır ahilik felsefesini yaşayan esnaf yetiştirmiş, esnaf ve sanatkârlar arasında çıraklık, kalfalık ve ustalık hiyerarşisi oluşturmuş, çalışma hayatının yanı sıra sosyal hayatın gelişmesine de katkı sağlamıştır.

Ahilik kültür ve felsefesinde, toplumun refahı ve sosyal sorumluluk önemli ve öncelikli bir ilke olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca üretiminde kaliteyi yükseltmek, üretici ve sanatkârlar arasında dayanışma, iş birliği ve etkileşimi artırmada önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur.

Ailesine, çevresine, vatanına, milletine ve dünyaya yararlı bir nesil yetiştirmek için iyiyi, doğruyu ve güzeli benimsemiş olan ahilik felsefesinden, kültüründen ve geleneklerinden günümüzün şartları doğrultusunda en iyi şekilde yararlanmak zorundayız.

Ahilikte ihtiyaçtan fazlasını ihtiyacı olanlarla paylaşmak, tabiatı, kaynakları ve diğer insanları sömürmemek, insan-tabiat-eşya arasında dengeyi gözeterek faaliyette bulunmak önemli sosyal sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda;

Ekonomik ve sosyal ilişkilerde her zaman toplumsal yaşamın ortak paydaşı insanı esas alan Ahilik kültür ve felsefesi doğrultusunda üretici ile tüketicinin, devlet ile milletin, emek ile sermayenin barışık olduğu, insan odaklı ve adaletli bir iş yaşamı dileğiyle tüm meslektaşlarımın, esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı yürekten kutluyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir