SON DAKİKA

Keşan Haber
Keşan Gardenya Çiçekçilik

Bircan: Keşan’nın zehir soluduğu kanıtlandı.

Bircan: Keşan’nın zehir soluduğu kanıtlandı.
Bu haber 30 Haziran 2016 - 23:34 'de eklendi ve 83 kez görüntülendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın vermiş olduğu soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Keşan’da 2014- 2015 kış döneminde kükürt dioksit oranlarının 149 gün, partikül 10 değerleri 101 gün; 2015- 2016 kış döneminde kükürt dioksit oranlarının 133 gün, partikül 10 değerlerinin ise 65 gün üst sınırı geçtiği kanıtlandı. Bircan, “Keşan için hep söyledik, bu hava çok riskli diye, Bakanlıkta artık kabul etti. Kendi verileri de durumun ciddiyetinin ortaya koyuyor. Bir kışta kaç gün var ki 149 gün kükürt dioksit oranı üst sınırın üzerinde” diye konuştu.
CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Türkiye’nin en kirli havasına sahip Keşan için vermiş olduğu soru önergesinin yanıt büyük çevre felaketini ortaya çıkardı. Bircan’ın önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağından derlediği verilere göre Keşan’da 2014- 2015 kış döneminde kükürt dioksit oranlarının 149 gün, partikül 10 değerleri 101 gün; 2015- 2016 kış döneminde kükürt dioksit oranlarının 133 gün, partikül 10 değerlerinin ise 65 gün üst sınırı geçtiği ortaya çıktı.
Bircan Bakanlığın yetkisinde olan denetim faaliyetlerinin de çok yetersiz olduğunun yanıttan anlaşıldığını söyleyerek, “Bakanlığın yalnızca araç denetimleri yapıldığı da bir tek bu denetimler sonucunda toplam 154 bin 233 TL idari para cezası kesilmesi ile belli oldu” diye konuştu.
Bircan’ın önergesine yanıt veren Bakanlık yanıtta, “Bakanlığımız Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağma ait olan Edirne hava kalitesi izleme istasyonunda PM10 ve S 02 parametreleri tam otomatik ölçüm sistemiyle ölçülmekte olup elde edilen veriler anlık olarak www.havaizleme.gov.tr adresinden kamuoyu bilgisine sunulmaktadır. İnternet sitesinin raporlama bölümünden istasyonun kurulduğu 2005 tarihinden itibaren istenen, periyotlarda rapor alınabilmekte olup, yıllık ortalama ve limit değer aşımlarına karşı Bakanlığımızca İllerimiz uyarılarak İlde alınması gereken önlemler belirlenmektedir.
Edime İlinde; Merkez İlçede 2 adet ve Keşan İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 3 adet sabit hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunmaktadır. 2014 yılından bu yana Edirne Merkez İlçede bulunan istasyonlardan alman verilerde Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen saatlik ve 24 saatlik sınır değerlerin aşılmadığı, Keşan İlçesinde bulunan hava kalitesi ölçüm istasyonundan 2014-2015 kış dönemi boyunca alman 24 saatlik S02 (kükürt dioksit) verilerinde 149 gün ortalama değerin (2014 yılı için 250|ig/m3 – 2015 yılı için 225 ug/m3) üzerinde olduğu, PM10 verilerinde ise 24 saatlik sınır değerin (2014 yılı için 100 |ig/m3 – 2015 yılı için 90 ug/m3 ) üzerinde kalan gün sayısının 101 olduğu anlaşılmıştır.
2015-2016 kış döneminde Keşan İlçesinde alman 24 saatlik verilerde S02 değerinin 133 gün sınır değerin (2015 yılı için 225 ug/m3 – 2016 yılı için 200 ug/m3) üzerinde olduğu, PM10 24 saatlik değerinin ise 65 gün sınır değerin (2015 yılı için 90 ug/m3 – 2016 yılı için 80 ug/m3) üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Edirne hava kalitesi izleme istasyonunda, 2014 yılı içerisinde Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) yönetmeliğinde 24 saatlik ortalama süre için verilen PM10 limit değerinin 19 kez aşıldığı S 02 limit değerinin ise aşılmadığı tespit edilmiştir.

Keşan ilçesinde bulunan hava kalitesi ölçüm istasyonundan alman verilerde 2014-2015 kış döneminde S02 değerlerinde; Ekim ayında 8, Kasım ayında 26, Aralık ayında 30, Ocak ayında 30, Şubat ayında 24, Mart ayında 31 gün sınır değerlerin aşıldığı, PM10 değerlerinde; Ekim ayında 8, Kasım ayında 21, Aralık ayında 13, Ocak ayında 19, Şubat ayında 19, Mart ayında 21 gün sınır değerlerin aşıldığı belirlenmiştir.

Keşan’da yaşanan hava kirliliğine ilişkin alman veriler kapsamında ilçede kullanılan yerli kömür standartlarında iyileştirmeye gidilerek Edirne İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 2014 yılından itibaren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen 2. Grup yerli kömür standardından 1. Grup yerli kömür standardına geçilmiştir. Hali hazırda ilçede bulunan konutlarda ısınma amacıyla yalnızca 1. Grup yerli kömür ve ithal kömür kullanılabilmektedir.

Ayrıca; Keşan Belediye Başkanlığı ve Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler arttırılmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında ilçeden alman verilerin uyan eşik değerlerini aşması sebebiyle Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediye Başkanlığı’na İl Mahalli Çevre Kurulunda belirtilen uyarı önlemlerinin alınması konusunda Edirne Valiliği tarafından gerekli yazılar yazılmıştır. 2015 yılı kasım ayında Edirne Valiliği tarafından ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik bir kamuoyu duyurusu yapılmış ve hava kirliliğinin yaşanma nedenleri ile vatandaşlar tarafından uyulması gereken kurallar yerel basın aracılığıyla duyurulmuştur.

Etkin hava yönetiminin sağlanması kapsamında İllerde Mahalli Çevre Kurulları aracılığıyla kirliliğin azaltılma yönelik önlemler alınmaktadır. Edirne İli Temiz Hava Eylem Planında sanayi, trafik ve ısınma kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik olarak yıl bazında 5 yıllık plan yapılarak eylemler belirlenmiştir, http://www.csb.gov.tr/db/edirne/webmenu/webmenul6072.pdf web adresinden eylem planına erişim sağlanabilir.

Edirne İlimizde araç denetimleri yapılmakta olup, bu denetimler sonucunda toplam 154.233,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Sabit istasyonlardan alman veriler incelendiğinde sadece Keşan İlçesinden alınan verilerin sınır değerlerin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Keşan İlçesinde konutlarda kullanılan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım uygulama konularında Bakanlığımızda yetki devri almış olan Keşan Belediye Başkanlığı tarafından konutlarda bulunan kazanların, kullanılan yakıtların ve ilçede katı yakıt satışı yapan firmaların denetimleri yapılmaktadır.
Edime Çevre ve Şehircilik îl Müdürlüğümüz tarafından kömür ocaklarından çıkarılan ve ısınma amaçlı olarak satılan yerli kömürlerden numuneler alındıktan sonra belgelendirme işlemleri yapılmakta, dönem içerisinde satış noktalarından numuneler alınmakta, konutlarda bulunan yakma sistemleri denetlenmektedir.

Bakanlığımızca yayımlanan 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi ile nüfusu 250.000’den büyük olan alanlar için bölge ve alt bölgeler belirlenmiştir. Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi ile birlikte bu bölgelerde daha detaylı çalışmalar yapılarak, maruz kalan bölge ve nüfuslar belirlenecektir.
Keşan İlçesinde 2014 yılı TÜİK verilerine göre ilçe merkezinin nüfusu 60.654 kişi olarak belirlenmiştir. Temiz Hava Eylem planında belirtilen nüfusa göre hava kirliliğinden etkilenen ilçe merkezinin nüfusu 1.144 kişi artmıştır.
Edirne İli Temiz Hava Eylem Planında kirliliğin kaynak bazında azaltılma yönelik olarak ısınma, trafik ve sanayi başlıklarında eylemden sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından kısa ve uzun vadede alınacak önlemler belirlenmiştir.
Edirne İlimiz genelinde ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi açısından ilde kullanılan katı yakıtların denetimleri Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve yetki devri almış belediye başkanlıkları (Edirne Belediye Başkanlığı ve Keşan Belediye Başkanlığı) tarafından yapılmaktadır. Tesislerden kaynaklanan emisyonların kontrol altına alınabilmesi adına emisyon izni kapsamında olan tesislere Bakanlığımızdan yetki almış laboratuvarlar tarafından yapılan ölçümler sonucunda hazırlanan emisyon ölçüm raporları doğrultusunda hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi düzenlenmekte olup, izin süresince tesisler tarafından söz konusu rapor 2 yıllık periyotlarla teyit ölçümleri yaptırılarak yenilenmektedir.
Bakanlığımızca Marmara Bölgesi Pilotunda Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi yürütülmekte olup, proje ile öncelikli olarak Marmara Bölgesinin emisyon envanterinin 2016 yılı içinde tamamlanması hedeflenmiştir.
Edirne İlimizde bulunan sabit hava kalitesi ölçüm istasyonlarından veriler saatlik olarak alınabilmekte ve www.havaizleme.gov.tr tüm vatandaşlarımızca takip edilebilmektedir. Sistem üzerinden yapılan raporlamalar ile hava kalitesine ilişkin değerler takip edilmektedir. Edirne İli genelinde 61 adet tesise Hava Emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi, 6 tesise Hava Emisyonu konulu Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenmiştir.
Planın onaylandığı tarihten itibaren Edirne İli genelinde 20 tesise hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi 6 tesise ise Hava Emisyonu konulu Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenmiştir.
Ayrıca; Edirne İlimizde bulunan sanayi tesislerinin kullanmış oldukları kömürlerin denetimi ile ilgili olarak herhangi bir numune alma işlemi gerçekleştirilmemekte olup, tesislerde bulunan kazan ve proses bacalarından yapılan ölçüm sonuçlan takip edilmektedir. Bu kapsamda yapılan denetimlerde tesislerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Edirne İlimizde kömür kullanan 33 adet tesis denetlenmiş ve 1 tesise idari yaptırım uygulanmıştır” açıklamasında bulundu.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA