SON DAKİKA

Keşan Haber
Keşan Gardenya Çiçekçilik

Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı 2. Birleşimi yapıldı

Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı 2. Birleşimi yapıldı
Bu haber 30 Temmuz 2022 - 0:47 'de eklendi ve 232 kez görüntülendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu: “Hazım sorunu yaşıyorsunuz”

Keşan Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı’nın 2. Birleşimi, 26 Temmuz 2022 Salı günü gerçekleştirildi.

Saat 15.00’te başlayan Meclis Toplantısı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Meclis Üyeleri; Barbaros Tokgöz, Mitat Bulut, İbrahim Dinç ve Volkan Erkan mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı.

2. birleşimde ilk olarak “2022 yılında öngörülemeyen fiyat artışları nedeniyle İlçemiz ve Mücavir alanlarımızda uygulanan 2022 yılı içme ve kullanma suyu ücret tarifesinin Belediye Meclisince yeniden görüşülerek karara bağlanması hususu” görüşüldü.

Madde ile ilgili Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Bedri Kara madde ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nda alınan karar ile ilgili bilgilendirdi.

Daha sonra söz alan Helvacıoğlu, su fiyatlarına %50 oranında güncelleme yapılmasını gerektiğinin altını çizerek, “Biz komisyonda bulunan üyelerimizle bunun %25’inin belediyemiz tarafından sübvanse edilmesini, geri kalan kısmının güncellenmesini önermiştik. CHP ve İYİ Parti’nin oy çokluğu ile bu teklifimiz reddedildi.” dedi.

Grup sözcülerinin madde ile ilgili görüş bildirmesinin ardından yeniden söz alan Mustafa Helvacıoğlu, “Su tarifeleri ile ilgili muhalefet üyelerimiz bilinçli bir yanlış algı yaratıyorlar. Biz zam yapmıyoruz. Ticari işletme değiliz, kazanç derdinde de değiliz, olmadık. Tahsilat yapılacak ki hizmet yapılacak. İşyerimizden kira almamışız, su faturasını geçmişte biz ödemişiz. Geliriniz sabit kalır gideriniz artarsa bir yenileme yapmak zorundasınız. Bunun da adı zam değildir. 6,33’e su satıyoruz, 9,74’e mal ediyoruz. Elektrik, akaryakıt, personel maaş artışları nedeniyle acil bir düzenleme gereksinimi doğuyor. Siz bunu düşünmüyor ‘Batsın bu dünya’ dercesine muhalefetlik yapıyorsunuz. İlk 3 aylık verilere göre 6 milyon 778 bin TL su giderimiz, gelirimiz ise 4 milyon 403 bin TL olarak gerçekleşti. 3 ayda yaklaşık 2 milyon 375 bin TL yani yaklaşık %55’lik bir kayıp söz konusu. Gelin suyu bedava yapalım. Var mısınız, ben varım. İzmir Büyükşehir Belediyesi %164, Çanakkale %35’lik, Isparta %50, Edirne ve Tekirdağ TÜFE oranında her ay zam yapıyor. CHP’li İl Genel Meclisi üyelerinin oy verdiği Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliğinde %40+20 yani %60 oranında zam yapmış. O zaman CHP’liler halkı neden korumadı? Sanayi Sitemizin yolları 10 milyon tutuyor. Bu parayı nereden ödeyeceğiz? Bende mi bu belediyeyi bitireyim? Yarın 313 emekçi kardeşimizin sözleşmeleri görüşülecek, onların da haklarını koruyarak %51 zam yapacağız. Bu durumda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın dediği gibi birileri İYİ Parti ve CHP’ye hesap soracak.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının kesilmesi üzerine katip üyeleri uyaran Helvacıoğlu, “Katip üyelerimiz meclis kurallarına uymaya davet ediyorum. Bu meclisi kaosa getirmeyin.” dedi.

Daha sonra yapılan oylamadan su fiyatlarına güncelleme yapılması hususu komisyon raporu doğrultusunda AK Partili üyelerin oylarına karşılık CHP’li ve İYİ Partili üyelerin oyları ile reddedildi.

Meclis toplantısında görüşülen “Eğitim-İş Sendikası Keşan Temsilciliği’nin 23.05.2022 tarihli dilekçesi ile Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak çalışmakta iken 22 Kasım 2020 tarihinde koronavirüsten hayatını kaybeden üyeleri Özgür KARAGÖZ’ ün adının Yeni Mahallede bir cadde sokağa verilmesi” maddesi İsim Belirleme Komisyonuna, “18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün yazısına istinaden Belediyemize sunulan dilekçe ile Aşağı Zaferiye Mahallesi 861 ada 7 numaralı parsele ilişkin parka bitişik parseller yönünden uygulanan 5 metrelik çekme mesafesinin kaldırılması ya da azaltılması yönünde plan değişikliği yapılması talebi” ise oy birliği Bayındırlık ve İmar Komisyonu’na havale edildi.

Meclis toplantısının devamında görüşülen “İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün yazısına istinaden Belediyemize sunulan dilekçeler ile Edirne ili Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi 1757 ada 1 parsel ile tescil harici alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve Edirne ili Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi 1757 ada 1 parsel ile Tescil harici Alana Ait 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliğine gelen itirazın Meclisçe görüşülmesidir.”, “İmar Müdürlüğümüzden gelen yazıya istinaden 26.06.2022 tarih ve 12855 kayıt sayılı dilekçe ile İlçemiz Aşağı Zaferiye Mahallesi 1135 ada 1 parselde bulunan Keşan Ticaret Borsası arsasının arkasında kalan 12 metrelik Kaşif Sokak’ ın kaldırılarak idari tesis alanının büyütülmesi talebinin Meclisçe görüşülmesidir.” ve “Büyük Cami Mahallesi, 1408 ada 1-2-3- numaralı parsellerde zemin kat konut olan fonksiyonunun ticaret olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği talebinin Meclisçe görüşülmesi” maddeleri oy birliği Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edildi.

Toplantının devamında İmar Müdürlüğü’nden alınan yazıya istinaden İstasyon Mahallesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği’ ne ait komisyon raporu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal’ın madde ile ilgili bilgilendirmesinin ardından komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Madde ile ilgili söz alan Helvacıoğlu, mahalle halkının menfaati yönünde çalıştıklarını dile getirerek, “Halkımızın fikirlerini alarak çok güzel bir plan hazırladık. İstasyon Mahallemizde farkındalık yarattık.” dedi.

Toplantının devamında görüşülen İspat Cami Mahallesi 831 ada Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği’ ne ait komisyon raporu oy birliği kabul edildi.

“İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün 29.06.2022 gün ve 27448 sayılı yazısına istinaden ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin’ Meclisçe görüşülmesidir.” maddesi ise İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Arzu Kirezli’nin bilgilendirmesinin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden alınan yazıya istinaden İlçemiz Büyük Cami Mah. Ayşe Sok. No.5 te bulunan Bizim Park ismine Yüceller Teşkilatı parkı ismi verilmesi hususundaki komisyon raporunun görüşülmesiyle devam etti. İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal’ın bilgilendirmesinin ardından komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısı, “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisimizin tatil ayının görüşülerek karara bağlanması hususudur” maddesinin görüşülmesiyle devam etti.

Madde hakkında söz alan Helvacıoğlu, “Keşan’ın tatile ihtiyacı yok. Ağustos ayında olağan meclis toplantısına izin verilmezse, yetkimi kullanarak, olağanüstü meclis kararı alacağım. Komisyona davet ediyorum, gelmiyorsunuz. Belediyenin başarılı olmaması için elinizden geleni yapıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Daha sonra yapılan oylamada AK Partili üyelerin oylarına karşılık CHP’li ve İYİ Partili üyelerin oyları Ağustos ayı tatil olarak belirlendi.

Toplantının devamında 1. Birleşimde gündeme ilave edilen maddeler görüşüldü.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen ve kadro değişikliğini içeren madde oy birliği ile kabul edildi.

Meclis daha sonra; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan zabıta ve itfaiye personeline 2022 yılı temmuz ayından

itibaren verilecek olan fazla çalışma ücretini görüşürken, madde oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Toplantının devamında ele alınan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen, Yerlisu köyünde köy yaşam merkezi olarak öğrencilere hizmet verecek okulun çevre düzenlemesi ve tadilat işinin yapılması oy birliği Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Keşan kent meydanı ve millet bahçesi plan tadilatı kapsamında hastane caddesinde bulunan park alanının plan değişikliği konusunda Millim Savunma Bakanlığının talebi ise İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Madde hakkında bilgilendiren Mustafa Helvacıoğlu, “Trakya’nın en önemli pazar kurulumu Keşan’da. Milli Savunma Bakanlığımızdan güzel bir teklif niteliğinde yazı geldi. Keşan olarak yeni pazaryeri arayışındayız. Keşan’ı düşünen yapıda hareket etmeliyiz. Pazaryerini oluşturan; esnaf, vatandaş, belediye olmak üzere tüm bileşenleri memnun edecek bir çözüm için odaklanmalıyız.” diye söyledi.

Meclis toplantısının devamında Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından Paşayiğit ve Erikli köyü su ücret tarifeleriyle ilgili verilen önerge görüşüldü.

Madde hakkında bilgi veren Helvacıoğlu, “Paşayiğit Mahallemize köylere hizmet götürme birliği aracılığı ile su temini sağlıyoruz. Bunun karşısında biz de Erikli köyüne su veriyoruz. Ancak 2 yerleşim yeri arasında su tarifeleri konusunda fiyat farklılığı var. Bu farklılığı 11.88 TL’ye eşitliyoruz.” dedi. Daha sonra yapılan oylamada Erikli köyü su ücret tarifesi 11.88 TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısının devamında elektronik kartlı su sayaçlarının uygulaması kararı oy birliği ile kabul edilirken, inşaat ruhsatı aşamasında sunulan projelere ilave olarak peyzaj mimarı projenin sunulmasını konulu önerge oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Meclis üyesi Alaaddin Öztürk tarafından verilen istihdam ve işsizlik konulu önergeyle ilgili ise Başkan Helvacıoğlu ilerideki meclislerde bilgi vereceğini kaydetti.

Toplantının devamında Feridun Tümer ise Erikli sahilinde bulunan kanal ile ilgili sözlü önerge verdi.

Dilek ve temenniler bölümünde grup sözcüleri ve meclis üyelerinin ardından Mustafa Helvacıoğlu söz aldı.

“Bu hazımsızlık niye?”

İlk olarak belediye faaliyetleri anlatan kitap konusunda yapılan eleştirilere değinen Helvacıoğlu, “Kitap bazılarına dert oldu. Halkımız yapılanlardan ve kitapta anlatılanlardan memnun. Biz başkaları gibi yapılmamış işleri anlatmadık. Yaptığımız işleri anlattık. Bu hazımsızlık niye?” dedi.

“Siz dediniz diye de desteklemekten vazgeçmeyeceğiz…!”

Konuşmasının devamında CHP İlçe Başkanı Recep Pekcan’ın açıklamalarına değinen Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP İlçe Başkanı Sayın Recep Pekcan ve bazı meclis üyeleri 2 gün önce yaptıkları basın açıklamasıyla belediyemizin özel kalem harcamaları için ‘Başkanın özel harcamaları’ dedi. 2016-2017-2018/yemekler, ikramlar, hediye, içkili retaurantlar vb harcamalar; o yıllarda bir duble içeceğin fiyatı 10 TL. Alkol demiyor, duble içecek diyorum. Kola, ayran, gazoz olabilir. O dönemde her gün belediyeye 11 bin TL’lik faturalar gelmiş. Seçime 3 ay kala 1 yıllık harcama yapılmış. 1 yıllık harcamayı da 3 ayda yapmışsınız. 2019 yılından bahsediyorum…! Herhalde gider ayak telaşla onu da bitirelim demişsiniz…! Geçmişin hesabını veremeyenlerin yarınlara taş koyma çabalarını da halkımın takdirine bırakıyorum…! Bugünkü değeriyle hesaplarsak yıllık yaklaşık 1 milyon 250 bin tl harcama yapılmış bunun da büyük bir kısmı içki ruhsatı olan restaurantlarda harcanmış. Geçmişte belediye kasasını har vurup harman savuranlar, şimdi kalkmış; ‘Neden gittiğiniz yerlere, yöresel ürünler sepeti götürüyorsunuz’ diyorlar. 70’lik Tekirdağ ürünleri götürmüyoruz. Kadınlarımızın ürünlerini götürüyoruz. Keşan’ın ürünlerini götürüyoruz bu mu rahatsız etti sizi? Ama bu saatten sonra kadınlarımız özür dileseniz de sizi affetmeyecek…! Siz dediniz diye de desteklemekten vazgeçmeyeceğiz…! Aksine bundan sonra iki katı destekleyeceğiz ama sizin derdiniz; belediye başarılı olmasın. Hazım sorunu yaşıyorsunuz.”

“Seçim giderlerini belediyeden mi karşıladınız?”

Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Niye dergi bastırıp vatandaşlarımıza dağıtıyoruz diye rahatsız olmuşsunuz. Biz rahatsızlığınızın bastırılan derginin kaç adet olduğu veya tutarı ile ilgili olmadığını biliyoruz. 30 yılda yapılmayan işlerin3 yılda nasıl yapılabildiğini anlatmamız sizi rahatsız ediyor. Ama yine de merak ediyorsanız söyleyeyim, vatandaşlarımız da bilsin; bastırdığımız dergimizin tutarı, içkili bir restaurantta bir gecede verdiğiniz para kadar değil…! Seçime sekiz ay kala dergi yaptırmışsınız. Aynı ay içinde 2 doğrudan temin ile bir daha dergi yaptırmışsınız. Ne hikmetse yetmemiş, seçimden 20 gün sonra aynı dergiden bir daha bastırılmış. Seçim giderlerini belediyeden mi karşıladınız? Bunu kurcalamayacağım ama…”

Eylül Ayı Meclis Toplantısı 1 Eylül 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA