SON DAKİKA

Keşan Haber
Keşan Gardenya Çiçekçilik

TRAKYA PLATFORMU

TRAKYA PLATFORMU
Bu haber 09 Mart 2015 - 17:08 'de eklendi ve 203 kez görüntülendi.

Trakya’nın bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, sosyal, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi hepimizin kuruluşlarımızın ve üyelerimizin yaşamsal varlık sebebidir. Trakya’nın değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, hukuka, bilime ve kamu yararına aykırı planlanmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı bir adım atarak Trakya Platformunu oluşturduk. Trakya’da çevre ve kent mücadelesini bütünlüklü sürdürebilmek, iletişim ve dayanışmada bulunmak, birlikte çalışmalar yürütmek, toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmak ve kurumsal hale getirmek için kurulan “TRAKYA PLATFORMU” na katılmanız ve her düzeyde idari, adli, hukuksal, akademik, mesleki, eğitsel, bilimsel, kurumsal katkılar yapmanız hepimiz için çok önemli ve değerlidir.

Sayın Başkan; kurumunuzu Trakya Platformu’nun bir üyesi-bileşeni olarak görmek, Trakya Platformu’na katılımınız ve destekleriniz bizleri onurlandıracaktır.

Trakya Platformunun 2.Olağan Genel Kurulu Toplantısı 21 Mart 2015 saat: 10.00 Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesinde yapılacaktır. Katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.

Trakya Platformu Yürütme Kurulu

NİHAT ÇOLAK Dr.EROL ÖZKAN AV.GÜLŞEN TUFAN

TMMOB Edirne TMMOB Kırklareli Tekirdağ BAROSU

İKK Sekreteri İKK Sekreteri

 

MEHMET EMİN PARLAKÇI GÖKSAL ÇİDEM AV. BÜLENT KAÇAR

Mimarlar Od. Edirne Temsilciliği DAYKO Kırklareli İl Temsilcisi Ergene Platformu

 

ÇAĞLAYAN KARAOĞLU ERDAL ARSLAN

EDHAYKO Makine Mühendisi

 

 

 

Toplantı Yer ve Zamanı:

21 Mart 2015 saat: 10.00 Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi

Ahmet Dereli Konferans Salonu

İstasyon Mah. Dr.Bahattin Öğütmen Cad. 87. Sok. No:12 – EDİRNE

 

TRAKYA PLATFORMU İletişim: Nihat Çolak 0542 533 6731 ; Erol Özkan 0538 856 9476 ; Gülşen Tufan 0532 353 6716 ; e-posta: platformtrakya@gmail.com

Trakya’nın bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, sosyal, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi kuruluşumuzun ve üyelerimizin yaşamsal varlık sebebi olduğundan Trakya’nın değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, hukuka, bilime ve kamu yararına aykırı planlanmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı Trakya’da mücadeleyi bütünlüklü sürdürebilmek, iletişim ve dayanışma da bulunmak, birlikte çalışmalar yürütmek, toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmak ve kurumsal hale getirmek için kurulan “TRAKYA PLATFORMU” na katılınmasına ve her düzeyde mali, idari, adli, hukuksal, akademik, mesleki, eğitsel, bilimsel, kurumsal katkılar yapılmasına, tüzel kişiliğimizi temsilen tüm yönetim kurulu üyelerimizin ayrı ayrı temsile yetkili kılınmasına,

Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmelerinde ve Anayasanın 56. Maddesinde düzenlendiği üzere herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu; çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu,

 

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 3. Maddesinde düzenlendiği üzere başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olduğu,

 

Hükümlerini de dikkate alarak;

 

Trakya’nın bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, sosyal, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi hepimizin kuruluşlarımızın ve üyelerimizin yaşamsal varlık sebebi olduğundan Trakya’nın değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, hukuka, bilime ve kamu yararına aykırı planlanmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı Trakya da mücadeleyi bütünlüklü sürdürebilmek, iletişim ve dayanışma da bulunmak, birlikte çalışmalar yürütmek, toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmak ve kurumsal hale getirmek ve her düzeyde idari, adli, hukuksal, akademik, mesleki, eğitsel, bilimsel, kurumsal katkılar yapmak, sağlıklı bir çevrede ve kentte yaşama hakkını savunmak ve korumak, Trakya’da bu kavrama işlerlik kazandırmak ve geliştirmek amacıyla, Trakya Platformu kurulmuştur.

 

Amaçları:

 

Trakya’nın çevresel, doğal, ekolojik, sosyal, tarihsel, kentsel ve kültürel değerlerinin korunması ve bunlarla ile ilgili karar alma süreçlerine bölgede yaşayanların doğrudan katılımının sağlanması, iletişim, paylaşma, bilgiye erişim, müzakere etme, şeffaflık ve denetim mekanizmalarının çalıştırılmasını sağlamak.

 

Çevre düzen planlarının bölgede yaşayan insanların da içinde yer alacağı mekanizmalarla ve talepleri doğrultusunda yapılmasını, yeniden düzenlenmesini, güncellenmesini ve alınacak kararlara uyulmasını sağlamak.

 

Trakya’nın ormanlarının, su havzalarının, meralarının ve tarım alanlarının amaç dışı kullanılmasına ve tahrip edilmesine engel olmak.

 

Orman, kıyı, park, meydan gibi her tür kamusal alanların piyasa mantığı ile dönüştürülmesine, talan edilmesine, özelleştirilmesine ve yapılaşmaya açılmasına karşı çözümler üretilmesine katkıda bulunmak.

 

Kuruluş ve Örgütsel Yapılanma İlkeleri:

 

Örgütsel bağımsızlığını her durumda korumak, buna gölge düşürecek ilişkilerden kaçınmak.

 

Platform örgütsel yapılanmasında ve çalışmalarında hiyerarşik tarzdan kaçınılacaktır. Esas itibarı ile çalışmalarda halkın ve demokratik kitle örgütlerinin en geniş katılımının sağlandığı, iş ve görev bölümünü temel alan çalışma yöntemleri esas alınacaktır.

 

Trakya’da yaşayan herkesin, her kurumun, her sosyal, siyasal yapı ve bireyin içinde yer alabileceği, üretim ve dayanışmanın esas olduğu, ikna temelinde karar alma süreçlerinin ikna temelinde gerçekleştiği bir çalışma anlayışına sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma İlkeleri

 

Karar alma süreçlerinde ilgili tüm tarafların katılımını sağlayacak doğrudan demokrasi yöntemlerini uygular.

 

Çalışmalarda ve yönelimlerin oluşturulmasında, her türlü dogma ve önyargıdan uzak durarak, sadece bilimi ve hukuku, bilimsel ve demokratik yöntemleri esas alır.

 

Birlikte üretme, birlikte yönetme mekanizmalarının oluşturulmasını savunur ve bünyesinde gerçekleştirir.

 

Trakya Platformu belirtilen amaçlarına ulaşmak için yapılması kararlaştırılacak çalışma ve etkinlikleri yürütür:              

 

 1. Çevre ve Kente ilişkin bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanda seminer, konferans, panel, toplantı, kurultay, çalıştay, sempozyum, kollokyum, araştırma-geliştirme çalışması yapmak ve kamuoyu oluşturmak, ödül vermek ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.

 2. Trakya’da Çevre ve Kent alanındaki tüm faaliyetleri izleyerek raporlar hazırlamak ve kamuoyuna, medyaya açıklamak.

 3. Çevre ve Kent ile ilgili konularda kuramsal veya uygulamaya yönelik süreli ve süresiz her türlü yayını yapmak.

 4. Çevre ve Kent ile ilgili konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak.

 5. Çevre ve Kent ile ilgili arşiv çalışmaları yapmak.

 6. Toplumun çevre ve kent hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek ve uygulamak.

 7. Uluslararası ve ulusal  çevre hukuku düzenlemelerinde benimsendiği şekilde, çevre haklarına ve kente ve kentli haklarına karşı gerçekleşecek ya da gerçekleşen her türlü ihlal karşısında ulusal ve uluslararası düzeyde girişim ve başvurularda bulunmak ve hak aramak.

 8. Amacı ile ilgili gördüğü kuramsal veya uygulamaya yönelik diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak ve işbirliği yapmak.

 9. Amacının gerçekleşmesi için iletişim, dayanışma ve ortaklaşa faaliyetler gerçekleştirmek

 

 

Çalışma Esasları

 

 1. Platform toplantıları yılda en az üç kere yapılır. Yürütme Kurulunun çağrısıyla ya da üyelerin 1/4 ünün çağrısıyla olağanüstü toplantı yapılır. Her toplantının sonunda bir sonra ki toplantının yeri, tarihi ve saati belirlenir.

 2. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

 3. İhtiyaç duyulması halinde amaçlarla ilgili her konuda alt çalışma grupları, kurullar oluşturulabilir.

 

 

 

 

 

 

Birimler

 

 1. Bilim Kurulu :

 2. Hukuk Kurulu :

 3. Dönem Sözcüsü : Platform ve Yürütme Kurulu çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesine yardımcı olmak; girişimleri, başvuruları takip etmek, arşiv çalışmalarını yapmak, tüm bu iş ve işlemlere ilişkin kayıt ve tutanakları düzenli olarak tutmak, arşiv düzenlenmesi ve yazışmaları yürütmek, Yürütme Kurulunun ve Platformun kararları doğrultusunda basın açıklaması yapmak, komisyonun amacına uygun çalışmaların yapılması ile görevli olacaktır.

 4. Danışma Kurulu: Platformun amaçlarını gerçekleştirmek üzere konusunda uzman kişilerden oluşan ve yönelimlerin oluşturulmasında platforma öneri ve kararlarıyla yardımcı olacaktır.

 

 

 

 

 

 

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA