MHP AÇIKLAMASI

Güncel Haberler

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanlığı Olarak; Milliyetçi Hareket’in tek başına iktidarında aydınlık geleceğe birlikte yürümeye çalışıyoruz.
Çağrımız; vatan ve millet sevgisi ile Türkiye’nin onurlu ve huzurlu geleceği ortak paydasında MHP ile aynı duyguları, hassasiyetleri ve endişeleri paylaşanlaradır.
Çağrımız; gelecek nesillere onurlu ve güçlü bir Türkiye bırakmak isteyenleredir. Çağrımız; Türkiye’nin birliğine, dirliğine ve geleceğine duyarlı bütün vatanseverleredir.
Çağrımız; “tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek dil” anlayışından asla taviz vermeyenleredir.
Çağrımız; bireysel hakların tam manasıyla kullanılabildiği, temel hakların güvence altına alındığı müreffeh bir Türkiye’de “tok ve hür” yaşamayı “ayrışıp bölünerek küresel güçlere yem olmaya” tercih edenleredir.
Çağrımız; ulu önder Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetin temel niteliklerinin aşındığını düşünenlere, siyasi vesayetin her alana hükmetmesinden kaygı duyanlara ve “sivil dikta” endişesi taşıyanlaradır.
Çağrımız; yolu Ahmet Yesevi’nin, Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaşi Veli’nin yolu olanlaradır.
Çağrımız; istismar edilmeksizin din ve vicdan özgürlüğünün tam manasıyla tesis edilmesini isteyenlere, inanan ve inandığı gibi yaşama arzusunda olanlaradır.
Çağrımız; camide, okulda ve kışlada siyaset olmasın diyenleredir.
Çağrımız; manevi değerler ekseninde oluşturulan birlikteliklerin küresel siyasetin vesayetine girmesine ve iyi niyetle oluşturulan değerlerin heba edilmesine rıza göstermeyenleredir.
Çağrımız; hoşgörü, diyalog ve müsamaha adı altında, inanç dünyamızın misyonerler tarafından istila edilmesine zemin hazırlanmasından rahatsız olanlaradır.
Çağrımız; yatırım ve üretim yapan, ürettiğinin karşılığını görmek isteyenleredir.
Çağrımız; çalışan, üreten ve emeğinin karşılığını hakça almak isteyenleredir.
Çağrımız; demokrasinin erdemine inananlaradır.
Hiç şüphe etmiyoruz ki, Edirne bu sese kulak verecektir.
Gayret ve çalışma bizden, takdir ve destek aziz milletimizden, yardım ve himaye Cenab-ı Allah’tandır.
NE MUTLUTÜRKÜM DİYENE !!
Murat BAYRAKTAR
MHP Merkez İlçe Başkanı