SON DAKİKA

Keşan Haber
Keşan Gardenya Çiçekçilik

Keşan Belediye Meclisi 11 Ağustos’ta Olağanüstü toplanacak

Keşan Belediye Meclisi 11 Ağustos’ta Olağanüstü toplanacak
Bu haber 08 Ağustos 2022 - 2:11 'de eklendi ve 211 kez görüntülendi.

Keşan Belediye Meclisi 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Olağanüstü toplanacak.

Saat 15.00’te başlayacak, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek olağanüstü toplantı, Belediye Meclis Salonunda yapılacak.

Olağanüstü Meclis’te ele alınacak ve karara bağlanacak maddeler şöyle;

GÜNDEM:

1- 2022 yılı Şubat ayı Meclisimizde Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılacak olan her türlü kazı, yıkım ve inşaat işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet paletli ekskavatör iş makinasının alınması için İller Bankası (İlbank) A.Ş’ den 1.500.000tl (bir milyon beşyüz bin tl) kredi alınması kararımızın uygulanmasında 2022 yılında oluşan fiyat artışlarından dolayı alınacak olan iş makinasının fiyatında artış olmuş ve fiyatı kredi tutarının üstüne çıkmıştır. Müdürlüğümüze 1 adet paletli ekskavatör iş makinasının alınması için İller Bankası (İlbank) A.Ş’ den 2.500.000tl (iki milyon beşyüz bin tl) kredi alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa HELVACIOĞLU’ na yetki verilmesi şeklinde 2022-33 sayılı Meclis kararımızın güncellenmesi hususunun Meclisçe ele alınmasıdır.

2- Belediyemiz Kadıköy içme suyu iletim hattı İzzetiye mahallesi mevkiinde yeni yapılacak yolun altından geçen eski asbest borunun yol yapım metrajı kadar deplase edilerek çelik boru ile değişimi ve Paşayiğit mahallesi içme suyu depolarının yapımı işi için İller Bankası (İlbank) A.Ş.’ den 8.000.000tl (sekiz milyon tl) kredi alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesinin Meclisçe görüşülmesidir.

 

3- İlçemizde yüksek öğrenim gören öğrenci sayısındaki artış sebebi ile oluşan öğrenci yurdu ihtiyacını karşılayabilmek için mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle 1310 ada, 3 ve 4 numaralı parsellerde bulunan toplam 21 bin metrekarelik arsalar üzerinde öğrenci yurdu yaptırılması amacı ile yapı modelinin belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu iş için proje ve ihale dosyası hazırlanması gerektiğinden yapı modelinin kat karşılığı inşaat yapım işi, arsa karşılığı inşaat yapım işi vb. yöntemlerin hangisiyle yapılacağının belirlenmesi için ilgili komisyon raporlarının Meclisçe görüşülmesidir.

 

4- Zabıta Müdürlüğümüzden alınan 07.07.2022 gün ve 27860 sayılı yazıya istinaden Keşan Belediyesi iştirak şirketlerinin işletmiş olduğu Parkomat, yol üzeri ücret ile açık ve kapalı otopark ücretlerinin güncellenmesi hakkındaki komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.

 

5- Keşan Millet Bahçesi yapılabilmesi amacıyla; “Edirne İli, Keşan İlçesi, Büyük Cami Mahallesi, 361 Ada 3 Parsel, 362 Ada 1-4-5 Parseller Ve Tescil Harici Alan İle Yukarı Zaferiye Mahallesi, 226 Ada 1-2-3 Parseller Ve Tescil Harici Alana Ait 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği” ve “Edirne İli, Keşan İlçesi, Büyük Cami Mahallesi, 361 Ada 3 Parsel, 362 Ada 1-4-5 Parseller Ve Tescil Harici Alan İle Yukarı Zaferiye Mahallesi, 226 Ada 1-2-3 Parseller Ve Tescil Harici Alana Ait

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 07.04.2022 tarih ve 2022-89 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

Plan değişikliği, 14.04.2022-13.05.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmiştir. İlan süresi içinde, Milli Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğü, Çorlu İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından 09.05.2022 tarih ve 1241982-150 sayılı yazı ile Askeri Gazino olarak kullanılan 213 ada 1 numaralı parselin bitişiğindeki tescil harici alanın Ticaret Alanı olarak belirlenmesine, askeri güvenlik bölgesinde kalması sebebiyle itiraz edilmiştir. İtiraz, 12.05.2022 tarih ve 2022-131 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

Keşan Belediyesi olarak Yeni Kapalı Pazar Yeri yapılabilmesi amaçlanmaktadır. İspat Cami Mahallesi, 1762 ada, 3 parselin tamamı ve 4 numaralı parselin ekte gösterilen kısmı ile birlikte 26.838,75 m² yüzölçümlü kısmı için Keşan Milli Emlak Müdürlüğünden tahsis talep edilmiştir. Parseller üzerinde, “Askeri Güvenlik Bölgesi içinde kalıp yapı yasağı mevcuttur” ve “Milli Savunma Bakanlığı’na tahsislidir.” şerhi bulunmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğünün 20.07.2022 tarih ve 1445875 sayılı yazısı ile; Yukarı Zaferiye Mahallesi, 213 ada, Askeriye’ye tahsisli 1 numaralı parselin bahçesindeki 2.507,25 m²lik tescil harici alanın “Park” olan fonksiyonunun “Askeri Alan” olarak plan değişikliği yapılması, Maliye Hazinesi adına ihdas edilmesi ve tahsisinin Milli Savunma Bakanlığına yapılması karşılığında;

Yeni Kapalı Pazar Yeri yapılması için 26.838,75 m²lik kısmın Askeri Güvenlik Bölgesi şerhinin kaldırılması, Keşan Belediye Başkanlığına tahsisinin yapılması için Bakanlıklarına olan tahsisin kaldırılmasının uygun olacağı belirtilmiştir.

Konu hakkındaki görüş ve mutabakatların bildirilmesi, mutabık kalınması halinde ise düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Keşan Belediye Başkanı’na yetki veren Belediye Meclis Kararının gönderilmesi talep edilmiştir. Konu hakkında hazırlanan komisyon raporlarının görüşülmesidir.

6- Temmuz ayı Meclisimizin 26.07.2022 tarihli 2. Oturumunda 16. Gündem maddesi olarak görüşülen ve oylamaya sunulan Keşan ve mücavir alanlarımızda içme ve kullanma suyuna yüzde 25 artış yapılması teklifi (9 oy evet, 13 oy hayır) oy çokluğu ile reddedilmiş, herhangi bir artış yapılmaması yönünde karar alınmıştır. Bu karara Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Helvacıoğlu tarafından ‘26/07/2022 tarihli meclis 2. Oturum toplantısında 16. Madde olarak oylanan ve oy çokluğu ile kabul edilmiş olan madde, su fiyat tarifelerinin güncellenmesi konusunun belediye açısından suyun maliyetindeki artışlar dolayısıyla zorunlu bir unsur olması, maliyetinin çok altına bir fiyat ile su temin edilmesinin belediye açısından zarara, yine meclis üyeleri açısından da kamu zararı sorumluluğuna sebebiyet verecek olması sebebiyle karar hukuka aykırılık teşkil ettiğinden, söz konusu kararın yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmesi uygun görülmüştür.’ gerekçesi ile şerh düşülmüştür.

‘Belediye Kanununun 22. maddesindeki esaslar çerçevesinde kabul edilen bir meclis kararının aynı Kanunun 23. maddesindeki usule göre kesinleşmesi gerekir. Bu esaslar kapsamında, belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilmektedir.’ denmektedir.

Meclise iade edilen 2022 yılında öngörülemeyen fiyat artışları nedeniyle İlçemiz ve Mücavir alanlarımızda uygulanan 2022 yılı içme ve kullanma suyu ücret tarifesinin Belediye Meclisince yeniden görüşülerek karara bağlanmasıdır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA