Enez sahilinde kirlilik sorunu

Güncel Haberler

Enez sahilinde yaşayan vatandaşlar kirlilik  ve koku sorunun devam ettiğini belirtiyorlar.

Bu konuda  sahilde yaşayan bir vatandaş  durumun Çevre ve Şehirlik Bakanlığı’na da bildirildiğini  ifade ederek,şu açıklamayı yaptı.”” Enez  Dalga ve rüzgâr ne zaman arıtma tesisi tarafından gelse denizin üstünü köpükler kaplamaya başlamaktadır. Bu husus tesadüf olmasa gerektir. Bazen bu köpüklere yoğun bir kanalizasyon kokusu da eşlik etmektedir ki arıtma tesisi ile arıtma suyunun denize tahliye edildiği dere civarında kesintisiz ve yoğun bir koku bulunmaktadır. Deniz suyunun köpüklendiği zamanlarda denize girenlerde, bilhassa çocuklarda, çeşitli enfeksiyonlar; kusma, ishal, bulantı gibi şikâyetler baş göstermektedir. Kuvvetle muhtemel arıtma tesisi tam zamanlı ve yönetmeliğe uygun bir şekilde çalıştırılmamakta yahut bir kısım kanalizasyon arıtma tesisine gelmeden dere yolu ile doğrudan denize tahliye edilmektedir ki arıtma suyunun tahliye edildiği deredeki köpükler de deniz üstündeki köpüklenmenin kaynağını ifşa etmektedir. İnsan sağlığını tehdit eden bu durumun acilen araştırılması, deniz üzerindeki köpüklerden ve arıtma tesisinin tahliye edildiği dereden su örneklerinin alınarak tahlil edilmesi gerekmektedir. Enez Belediyesi’nin sürekli mali imkânsızlıklara atıf yapması da aslında bu konudaki suçun itiraf edilmesi anlamına gelmektedir.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir