Akrabasıyla evli olan bireylerin en az olduğu il Edirn

Güncel Haberler
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre,Türkiye’de akrabasıyla evli olan bireylerin en az olduğu il Edirne olarak belirlendi.
Toplam resmi evlenmeler içerisindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2020 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il %20,6 ile Mardin oldu. Bu ili %18,3 ile Şanlıurfa ve %17,1 ile Diyarbakır izledi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise %1,1 ile Edirne oldu. Bu ili %1,5 ile Kırklareli ve %2 ile Çanakkale izledi.